Podzákonné predpisy k predpisu 258/2001

  1. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru 238/2008 účinný od 01.07.2008 do 10.06.2010
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 580/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2010
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere 620/2007 účinný od 01.01.2008 do 10.06.2010
  4. neplatnýVyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 660/2007 účinný od 01.01.2008 do 30.06.2010
MENU
Hore