Články k predpisu 258/2001

DOPAD (MIS)INTERPRETÁCIE § 52 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA NA VYBRANÉ USTANOVENIA § 261 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Abstrakt
Predkladaný príspevok reaguje na novelizáciu ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Inkorporácia a simplexná interpretácia ustanovenia zásadným spôsobom ingeruje tak v teoretickej ako aj praktickej rovine do klasifikácie (tradičných) obchodnozáväzkových vzťahov a novým spôsobom (de)formuje zásadu subsidiarity s cieľom ochrany slabšieho subjektu - spotrebiteľa. Teoretická analýza je doplnená o recentnú rozhodovaciu prax súdov a stanoviská vybraných správnych orgánov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
zmluva o spotrebiteľskom úvere
Priradené k predpisu:
258/2001 paragrafy: 4
129/2010 paragrafy: 9


Vydané: 30.08.2015
Autor: Mgr., Miriam Janečková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Miriam Janečková
MENU
Hore