Články k predpisu 251/2012

REPRESÍVNE PRÁVNE NÁSTROJE V BOJI PROTI NEOPRÁVNENÝM ODBEROM ELEKTRINY

Abstrakt
Neoprávnený odber elektriny je z hľadiska právneho aj morálneho neželaným spoločenským javom, na ktorého elimináciu sa využívajú rôzne druhy nástrojov, či už právnej ale aj mimoprávnej povahy. Významnú úlohu v oblasti boja proti neoprávneným odberom elektriny tvoria právne nástroje správneho práva, trestného práva alebo aj nástroje civilného práva. Ak však má nejaký jav regulovať alebo zakázať právo, treba si ujasniť, akými právnymi nástrojmi je možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Na dosiahnutie pozitívneho efektu sa jednotlivé nástroje využívané v boji s neoprávnenými odbermi musia voliť mimoriadne citlivo, aby sa dosiahla spravodlivá rovnováha medzi legitímnym záujmom distribútora elektriny na stabilnom prevádzkovaní distribučnej sústavy a ochranou práv súkromných osôb. Cieľom tohto príspevku je analyzovať právnu úpravu v oblasti neoprávnených odberov elektriny v Slovenskej republike s prihliadnutím na dodržiavanie medzinárodných princípov a zásad správneho trestania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
neoprávnený odber elektriny
Priradené k predpisu:
251/2012 paragrafy: 46


Vydané: 29.08.2016
Autor: JUDr., Miroslav Bilišňanský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslav Bilišňanský

Subjektivizácia podniku ako neakceptovaný právny transplantát v slovenskom právnom poriadku?

Abstrakt
Právne transplantáty sú v právnom svete viac ako bežným javom. Ich história spadá už do obdobia Chamurappiho . Každá doba mala svojho gestora, pod vplyvom ktorého, menili právne poriadky jednotlivých štátov svoj obsah. Za dnešného môžeme považovať európske právo. V súčasnej dobe stále viac rezonuje problematika zmeny právnych poriadkov a unifikácia európskych právnych poriadkov, aj za pomoci im- plementovania právnych transplantátov do národných poriadkov. Zásahy európske práva sú tak silné, že pokorujú aj právne inštitúty veľkých právnych poriadkov. Vplyv európskeho práva na právne poriadky, a to dokonca na velikána právnej vedy - Common law, vystihol Andrew Dickinson, ktorý uznal porážku Common law mocným Európskym právom .

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
podnikom
Priradené k predpisu:
251/2012 paragrafy: 3


Vydané: 09.10.2011
Autor: JUDr., Marián Rušin
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Rušin
MENU
Hore