Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 248/2017 účinný od 01.11.2017


Platnosť od: 17.10.2017
Účinnosť od: 01.11.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 248/2017 účinný od 01.11.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 248/2017 s účinnosťou od 01.11.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 12 písm. a) sa za slovom „prekladateľa“ vypúšťajú slová „na účely občianskeho ...

2.

V § 1 ods. 12 písm. h) sa za slová „slovesné dielo“ vkladá čiarka a slová „dielo výtvarného ...

3.

V § 1 ods. 12 písmeno q) znie:

„q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom ...

4.

V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

5.

V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je ...

6.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení ...

7.

V § 8 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou ...

8.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia ...

Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.

9.

V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nie je zákazkou ...

10.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia ...

Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.

11.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov ...

12.

V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný ...

13.

V § 58 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „najviac na štyri roky,“.

14.

V § 58 odsek 4 znie:

„(4) Využitím dynamického nákupného systému nie je možné zadať koncesiu. Využitím dynamického ...

15.

V § 58 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 5 písm. g),“.

16.

V § 60 odsek 1 znie:

„(1) Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na predloženie ...

17.

V § 61 odsek 4 znie:

„(4) Zmluva alebo rámcová dohoda uzatvorené v elektronickej podobe s použitím technických a ...

18.

V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou všeobecných podmienok používania ...

19.

V § 108 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 109 až 112“ vkladajú slová „alebo podľa § 113 ...

20.

V § 113 ods. 1 sa za slová „§ 45“ vkladá čiarka a slová „§ 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až ...

21.

V § 114 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že ...

22.

Za § 187b sa vkladá § 187c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Postup zadávania zákazky, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore