Články k predpisu 220/2004

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Abstrakt
Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony. Ako projektant pozemkových úprav, spracovateľ ROEP sa stretávam s vlastníctvom pôdy veľmi dlhú dobu a myslím, že viem nájsť niektoré súvislosti, ktoré môžu uniknúť pozornosti tých, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami. Jedným z dôvodov vzniku zákona o pozemkových úpravách je aj vytvorenie trhu z pôdou. Odstraňuje najdôležitejšie prekážky, rozdrobenosť a problémy priestorovej lokalizácie – ale neodstraňuje nezáujem väčšiny populácie o pôdu ako predmet záujmu – veď predsa nepýta chleba.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ochrana pôdy
Priradené k predpisu:
220/2004 paragrafy: 1


Vydané: 11.10.2016
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Komora pozemkových úprav


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény
MENU
Hore