Dôvodové správy k predpisu 216/2021

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 216/2021 , dátum vydania: 01.06.2021
MENU
Hore