Dôvodové správy k predpisu 199/2022

  1. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine
    K predpisu 199/2022 , dátum vydania: 07.06.2022
MENU
Hore