Články k predpisu 185/2002

Úvaha o interpretácii a aplikácii ustanovení o konaní Súdnej rady SR vo veciach majetkových pomerov sudcov

Abstrakt
článok sa zaoberá alternatívnymi prístupmi k interpretácii a aplikácii zákonných ustanovení o konaní Súdnej rady SR vo veciach majetkových pomerov sudcov

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
Priradené k predpisu:
185/2002 paragrafy: 27h


Vydané: 02.03.2022
Autor: JUDr., Juraj Sopoliga
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Sopoliga

NEZÁVISLOSŤ SÚDOV A SUDCOV V MEDZINÁRODNOM A EURÓPSKOM PRÁVE

Abstrakt
Príspevok sa venuje základným princípom nezávislosti súdov a sudcov v kontexte medzinárodného práva a osobitne práva EÚ. Analyzuje kreovanie a postavenie sudcov v medzinárodných súdnych orgánoch, ako aj ich vzťah k ostatným orgánom. Príspevok porovnáva inštitút nezávislosti súdov a sudcov medzinárodných súdov s právnou úpravou v Slovenskej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
Priradené k predpisu:
185/2002 paragrafy: 27g


Vydané: 15.08.2019
Autor: Doc. JUDr. PhDr., Miroslav Slašťan, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. PhDr., Miroslav Slašťan, PhD.
MENU
Hore