Dôvodové správy k predpisu 181/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 181/2022 , dátum vydania: 24.05.2022
MENU
Hore