Dôvodové správy k predpisu 180/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 180/2022 , dátum vydania: 24.05.2022
MENU
Hore