Články k predpisu 15/2005

ABSORBČNÁ ZÁSADA VO VNÚTROŠTÁTNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE SPRÁVNEHO TRESTANIA [1]

Abstrakt
Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
zodpovednosť za porušenie povinnosti o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
Priradené k predpisu:
15/2005 paragrafy: 22


Vydané: 29.08.2016
Autor: doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.

CHARAKTERISTIKA KRIMINALITY PÁCHANEJ NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ PRI NEZÁKONNOM OBCHODOVANÍ S VOĽNE ŽIJÚCIMI DRUHMI

Abstrakt
Nelegálne obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je jedným z najviac rozšírených nezákonných obchodov. Odstraňovanie chránených druhov z regiónov, ktoré sú časťou nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi vedie k závažným problémom pre lokálne ekosystémy a tiež ohrozuje mier a bezpečnosť v dotknutých regiónoch. Medzinárodné spoločenstvo prijíma viacero opatrení, tieto však nedokážu zabrániť súčasnému nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, ktorý je zapríčinený zvyšovaním dopytu, chudobou a nedostatočnou správou verejných záležitostí vo východiskových krajinách pôvodu týchto živočíchov. EÚ výrazne podporuje iniciatívy zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ako je napríklad lepšie riadenie chránených území, budovanie kapacít a medzinárodná spolupráca pri presadzovaní právnych predpisov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Priradené k predpisu:
15/2005 paragrafy: 1


Vydané: 01.01.2014
Autor: JUDr., Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Róbert Ružička
MENU
Hore