Články k predpisu 145/1995

Návrh zákona o zrušení kolkových známok

Abstrakt
V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 a s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 sa predkladá návrh zákona, ktorým sa zrušujú kolkové známky, ako jedna z možných foriem platenia správnych a súdnych poplatkov a zavádza povinnosť pre každú inštitúciu, ktorá vyberá správne a súdne poplatky, prijímať menšie platby poplatkov aj v hotovosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
platenie poplatkov
Priradené k predpisu:
145/1995 paragrafy: 7


Vydané: 09.08.2011
Autor: Mgr., Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Cuhanič
MENU
Hore