Podzákonné predpisy k predpisu 138/2017

  1. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 163/2017 účinný od 01.07.2017
MENU
Hore