Všetky konsolidované znenia predpisu 137/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.04.2020 74/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 74/2020 účinný od 09.04.2020 do 30.06.2023
2 01.07.2018 194/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018 do 08.04.2020
3 01.12.2017 293/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2017 účinný od 01.12.2017 do 30.06.2018
4 01.01.2016 350/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 350/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.11.2017
5 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2015
6 01.11.2012 318/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 318/2012 účinný od 01.11.2012 do 30.09.2013
7 01.06.2010 účinný od 01.06.2010 do 31.10.2012
MENU
Hore