Dôvodové správy k predpisu 137/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 13.06.2018
  2. Vládny návrh zákona o ovzduší
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 08.04.2010
  3. Vládny návrh zákona o ovzduší
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 08.04.2010
MENU
Hore