Všetky konsolidované znenia predpisu 128/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 01.03.2022 účinný od 01.03.2022
3 01.12.2021 404/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 404/2021 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2022
MENU
Hore