Dôvodové správy k predpisu 128/2015

  1. Vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 91/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
  2. Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 128/2015 , dátum vydania: 11.06.2015
  3. Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 128/2015 , dátum vydania: 11.06.2015
MENU
Hore