Dôvodové správy k predpisu 125/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 125/2022 , dátum vydania: 13.04.2022
MENU
Hore