Články k predpisu 124/1992

Zaistenie osoby pre urážku policajta alebo inej osoby – neprimeraný zásah do osobnej slobody?

Abstrakt
Zaistenie osoby predstavuje závažný zásah do osobnej slobody jednotlivca. Po dekriminalizácii verbálnych útokov na štátny orgán sa javí oprávnenie policajta na zaistenie osoby z dôvodu urážky policajta na útvare Policajného zboru alebo útvare Železničnej polície ako neodôvodnené. K rovnakému záveru dochádza autor aj pri oprávnení na zaistenie osoby z dôvodu, že na útvare Policajného zboru alebo útvare Železničnej polície uráža inú osobu, pretože z hľadiska váženia spoločenských záujmov predstavuje zaistenie ako operatívne ochranné opatrenie oveľa vážnejší zásah do ľudských práv ako konečná sankcia, ktorú je možné za priestupok ublíženia na cti uložiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
oprávnenie zaistiť osobu
Priradené k predpisu:
124/1992 paragrafy: 13


Vydané: 01.01.2009
Autor: JUDr., Milan Hodás, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Milan Hodás, PhD.
MENU
Hore