Dôvodové správy k predpisu 109/2018

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 109/2018 , dátum vydania: 13.04.2018
MENU
Hore