Podzákonné predpisy k predpisu 107/2004

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva 235/2004 účinný od 01.05.2004 do 01.03.2005
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva 613/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva 71/2005 účinný od 01.03.2005 do 31.12.2008
MENU
Hore