Všetky konsolidované znenia predpisu 105/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.03.1992 78/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 78/1992 účinný od 10.03.1992
2 01.01.1992 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.1992 do 09.03.1992
3 01.07.1991 219/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 219/1991 účinný od 01.07.1991 do 31.12.1991
237/1991 Zákon o patentových zástupcoch 237/1991 účinný od 01.07.1991 do 31.12.1991
4 01.06.1991 129/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 129/1991 účinný od 01.06.1991 do 30.06.1991
5 01.05.1990 účinný od 01.05.1990 do 31.05.1991
MENU
Hore