Všetky konsolidované znenia predpisu 648/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.08.2012 226/2012 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. 226/2012 účinný od 15.08.2012 do 31.07.2017
2 01.05.2009 159/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 159/2009 účinný od 01.05.2009 do 14.08.2012
3 01.02.2009 účinný od 01.02.2009 do 30.04.2009
MENU
Hore