Všetky konsolidované znenia predpisu 62/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2024 účinný od 01.07.2024
2 01.04.2024 účinný od 01.04.2024 do 30.06.2024
MENU
Hore