Všetky konsolidované znenia predpisu 563/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2004 účinný od 01.11.2004
MENU
Hore