Všetky konsolidované znenia predpisu 55/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.03.2024 účinný od 20.03.2024
MENU
Hore