Všetky konsolidované znenia predpisu 55/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2001 účinný od 01.03.2001
MENU
Hore