Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 55/2001 účinný od 01.03.2001

Platnosť od: 16.02.2001
Účinnosť od: 01.03.2001
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 55/2001 s účinnosťou od 01.03.2001
Načítavam znenie...
MENU
Hore