Všetky konsolidované znenia predpisu 449/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2013 účinný od 01.01.2013
MENU
Hore