Všetky konsolidované znenia predpisu 406/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 01.12.2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore