Všetky konsolidované znenia predpisu 399/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2013 účinný od 01.12.2013
MENU
Hore