Všetky konsolidované znenia predpisu 36/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.02.2023 účinný od 05.02.2023
MENU
Hore