Všetky konsolidované znenia predpisu 308/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2019 účinný od 01.11.2019
MENU
Hore