Všetky konsolidované znenia predpisu 291/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2012 účinný od 01.10.2012
MENU
Hore