Všetky konsolidované znenia predpisu 226/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.08.2012 účinný od 15.08.2012
MENU
Hore