Všetky konsolidované znenia predpisu 213/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2023 účinný od 01.07.2023
MENU
Hore