Všetky konsolidované znenia predpisu 194/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 02.01.2023 účinný od 02.01.2023
2 02.06.2022 účinný od 02.06.2022 do 01.01.2023
MENU
Hore