Všetky konsolidované znenia predpisu 120/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2007 účinný od 01.04.2007
MENU
Hore