Všetky konsolidované znenia predpisu 73/1988

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.05.1988 účinný od 24.05.1988
MENU
Hore