Všetky konsolidované znenia predpisu 68/1983

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.06.1983 účinný od 15.06.1983
MENU
Hore