Všetky konsolidované znenia predpisu 245/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.06.2001 účinný od 29.06.2001
MENU
Hore