Všetky konsolidované znenia predpisu 23/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.01.1993 účinný od 25.01.1993
MENU
Hore