Všetky konsolidované znenia predpisu 206/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.06.2008 účinný od 13.06.2008
MENU
Hore