Všetky konsolidované znenia predpisu 159/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.06.2013 účinný od 20.06.2013
MENU
Hore