Všetky konsolidované znenia predpisu 378/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
MENU
Hore