Všetky konsolidované znenia predpisu 1/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.01.2004 účinný od 09.01.2004
MENU
Hore