Všetky konsolidované znenia predpisu 85/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.03.2011 účinný od 31.03.2011
MENU
Hore