Všetky konsolidované znenia predpisu 82/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 27.02.2002 účinný od 27.02.2002
MENU
Hore