Všetky konsolidované znenia predpisu 67/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 27.03.2024 účinný od 27.03.2024
MENU
Hore