Všetky konsolidované znenia predpisu 6/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2021 účinný od 15.01.2021
MENU
Hore